شرایط و قوانین استفاده از سرویس پیام کوتاه

1- خريدار در ارسال پيام‌هاي تجاري نبايد از Header هاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمايد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراه‌كننده استفاده نمايند. 
2- چنانچه قانون براي فرستندگان پيام‌هاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه‌هاي پيش‌بيني نمايد، خريدار متعهد به پرداخت جريمه‌ها در صورت نقص قانون مي‌باشد.
3- خريدار متعهد مي‌باشد كليه قوانين مصوبه كه ممكن است در آينده براي ارسال پيام‌هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.
4- براي پيام‌هاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافت‌كننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خريدار متعهد به جبران آن مي‌باشد.
5- خريدار بايد محدوديت‌هاي شبكه و
6- مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيام‌هاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، به عهده خريدار مي‌باشد.
7- فروشنده حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيام‌ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.
8- محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يك از اصول پنج‌گانه زير مطابقت داشته باشد.
الف. با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛
ب. باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛
پ. مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛
ت. به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛
ث. با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد؛
9- شرکت سامانه فناوری طوبی هیچگونه مسوولیتی در قبال قطع خدمات سرویس پیام کوتاه به هر دلیل اعم از قوانین جدید و سیاستهای جاری و یا نقص در شبکه مخابرات کشور را نمی پذیرد. و تنها موظف به عودت مبلغ دریافتی بابت شارژ اعتبار ارسال سیستم پیام کوتاه و مبالغی که برای قراردادهای ارسال پیام انبوه دریافت نموده که به یکی از دلایل ذکر شده شرکت نتوانسته به قرارداد خود عمل نماید.  

10- هزینه تمدید سرویس پیامک برای سالهای بعد معادل 25% هزینه اولیه شماره پیامک و 10% هزینه نرم افزار باشد و همچنین هزینه تمدید سالانه URL و DLL ، مبلغ 20 هزار تومان می باشد .