phone.png

راه اندازی سرویس ارسال پیام صوتی (تماس صوتی)
امکان جدید اضافه شده به پنل طوبی با نام پیام صوتی به شما اجازه می دهد پیام صوتی خود را ضبط نمایید و برای مخاطبان خود ارسال نمایید
* شما از هر نرم افزاری می توانید برای ضبط پیام خود استفاده نمایید حتی رکوردر ویندوز!

* بعد از ارسال پیام صوتی گوشی مخاطب زنگ می خورد و پیام شما برای مخاطب شما پخش می شود

* این روش از سیستم بلوک بودن پیام تبلیغاتی پیروی نمی کند پس می توانید به هرکسی صدای خود را برسانید!

*هزنیه ارسال پیام صوتی در حال حاضر بر اساس ثانیه محاسبه می گردد و هزینه هر ثانیه 20 ریال می باشد.

* در صورتی که مخاطب گوشی را بر ندارد، رد تماس بزند ویا در دسترس نباشد هزینه به پنل شما باز می گردد پس با خیال راحت از این سرویس استفاده نمایید.

* شما می توانید به تلفن های ثابت هم پیام ارسال نمایید.

*شما می توانید یک نظر سنجی تلفنی برگزار نمایید و از مخاطب بخواهید یکی از اعداد 1 تا 9 را برای شما ارسال نماید بعد از این کار جواب مخاطب در قسمت پیامهای دریافتی های قرار می گیرد.


پیامک آزمایشی
test sms panelمتن+صوت
test sms panel + test sms panel
شماره تلفن همراه خود را برای آزمایش ارسال پیام متنی و صوتی وارد کنید
گتگوی آنلاین