07 خرداد 1403

تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیام کوتاه

ميزان خريد ريالی هزينه هر SMS فارسی (ريال) هزينه هر SMS انگلیسی (ريال)
100,000 ≤ X < 4,000,000 1280 2770
4,000,000 ≤ X < 15,000,000 1240 2740
15,000,000 ≤ X < 30,000,000 1200 2570
30,000,000 ≤ X < 65,000,000 1160 2520
65,000,000 ≤ X 1090 2460


* لازم به ذکر است هزینه ارسال پیام از کلیه اپراتورهای 1000، 3000، 5000 و 021 یکسان می‌باشد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سامانه فناوری طوبی می‌باشد

Copyright © 2005 - 2024 Tooba System Technology